36-Funderingsherstel.1

Bij de kelderbouw in de Van Speijkstraat in Amsterdam is de constructieve plint gestort.

Na harding worden de waterkerende plint en de koekoeken gestort, het betonnen casco van de kelder is dan gereed.

 

AmstelBouwadvies adviseert tevens betreffende de toe te passen materialen in de afbouw en het type vuilwaterpomp met de diverse veiligheidsmaatregelen tegen wateroverlast.

No Comments

Post a Comment